Palvelut

Terapiaprosessin aikana asiakas oppii tunnistamaan tunteitaan ja mielensä toimintaa tavalla, mikä antaa mahdollisuuden muutokseen.

Psykoterapia

Psykoterapia on asiakkaan ja psykoterapeutin välistä vuorovaikutteista keskustelua. Psykoterapia voi kestää muutamasta kriisikäynnistä useampaan vuoteen.

Psykoterapian on todettu auttavan esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen ja erilaisten elämänkriisien hoidossa. Terapeuttiset keskustelut auttavat silloin, kun omat voimavarat ovat vähissä. Säännölliset tapaamiset oman psykoterapeutin kanssa luovat turvallisuutta ja mahdollistavat muutoksen suunnan positiiviseen suuntaan.

Lasten ja nuorten terapia

perhekeskeinen yksilöterapia

Yksilöterapia

Yksilöterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä. Yksilöterapiassa tarkastellaan asiakkaan persoonallisuutta, taustaa, ympäristöä ja niiden merkitystä tähän tilanteeseen, missä asiakas nyt on. Usein menneisyyden puhumattomat vaikeudet vaikuttavat nykyisyyteenkin. Yleisimpiä syitä hakeutua terapiaan on masennus, paniikkioireet, ahdistus, äkilliset kriisit, selittämätön paha olo ja kommunikointivaikeudet läheistensä kanssa.

Pariterapia

Pariterapiaan voidaan hakeutua silloin, kun koetaan asioita, joita ei voida keskenään puhumalla selvitellä. Yleisimpiä syitä hakeutua pariterapiaan ovat halu erota, yleinen tyytymättömyys parisuhteeseen, lapsen syntymä/lapsettomuus, vaikeudet ymmärtää kumppania, uskottomuus jne.

Pariterapiassa tarkastellaan usein myös oman lapsuusperheen merkitystä nykyiseen parisuhteeseen ja saadaan sitä kautta ymmärrystä toiseen. Pariterapian yksi keskeisimpiä tavoitteita on saada puolisot käymään uudella tavalla keskustelua ja oppimaan uusia toimintamalleja.

Perheterapia

Perheterapia tutkii, ymmärtää ja hoitaa ongelmia, jotka liittyvät perheen vuorovaikutukseen. Perheen sisäisiä jännitteitä tuodaan esille ja niitä opetellaan käsittelemään uusin tavoin. Tärkeimpiä tavoitteita perheterapiassa on avata perheenjäsenten lukkiutunutta vuorovaikutusta ja saada perhe yksikkönä toimimaan paremmin.

Ajanvaraukset puh: 050-5644223