Psykoterapiapalvelut Pirjo Kaksonen


Ajanvaraukset puh: 050-5644223 tai


minduu.fi/fi/profiili/pirjo_kaksonen


Samassa osoitteessa työskentelee psykoterapeutti Jaana Kinnunen. Kelaoikeus perheterapiaan.


Peruutukset

Varaus on peruttava kaksi arkipäivää ennen varattua aikaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista peritään normaali terapiamaksu.

Psykoterapeutti ja perheterapeutti Pirjokaksonen

Elämänvaiheisiimme kuuluvat luonnollisina osina myötä- ja vastoinkäymiset. Useimmiten selviämme arjesta itse tai lähimmäisten tuella. Jos vaikeudet ja ahdistus vievät liian paljon ajatuksia ja voimia, tarvitsemme asiantuntijan apua vaikean elämäntilanteen selvittelyssä. Esimerkiksi masennuksen hoidossa tarvitaan yleensä aina psykoterapiaa.

Monesti ihmissuhteissa syntyy kaikenlaisia ongelmia. Puolueeton asiantuntija katsoo näitä tilanteita ulkopuolisin silmin. Keskusteluissa yhdessä asiakkaan kanssa löytyy uusia näkökulmia ja ratkaisuja arkielämässä selviytymiseen ja tulevaisuuteen.

Jokainen meistä on oman elämänsä ja perheensä asiantuntija. Elämässämme on kuitenkin paljon tilanteita, jotka edellyttävät muutosta. Psykoterapeutti voi olla tuki ja turva silloin, kun omat voimat eivät enää riitä.

Yleisimpiä syitä hakeutua terapiaan ovat esim. masennus, ahdistus- ja paniikkioireet, äkilliset kriisit ja elämänmuutokset, mitkä vaikuttavat mielialaa alentavasti.

Joskus jo muutamakin käynti psykoterapiassa helpottaa pahaa oloa, mutta yleensä pysyvään muutokseen tarvitaan oman motivaation lisäksi pitkäjänteisyyttä (väh.10-20 käyntiä).

Kela-korvaus

Asiakas, joka hakee KELAN:n kuntoutustukea. Yksilöterapiaan hakeutuva voi saada KELAN:n kuntoutustukea. Tuki haetaan ennen terapian aloittamista. B-lausuntoa haetaan psykiatrilta. KELA:n pääasiallinen kriteeri tuen myöntämiseksi on, että asiakas pystyy terapian ansiosta säilyttämään tai palauttamaan työ- tai opiskelukykynsä. KELA-korvaa psykoterapiasta 57,60€ / käynti. Kela vaatii vähintään 3kk:n hoitosuhteen psykiatriin ja B-lausunnon tältä myöntäessään psykoterapiakuntoutusta. Katso tarkemmin www.kela.fi/kuntoutus. Terapian voi mahdollisesti rahoittaa myös vakuutusyhtiösi.

Ensimmäinen käynti terapiassa on aina arviointikäynti, jossa yhdessä terapeutin kanssa katsotaan asiakkaan tilanne ja mahdollisuus myös KELA:n tukemaan terapiaan. Asiakkaan kanssa laaditaan hoidon tavoitteet, aikataulut ja mietitään, mikä terapiamuoto auttaisi parhaiten asiakasta. Keskustelun pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma, mikä sisältää terapian tavoitteet ja aikataulun. Usein laaditaan myös kirjallinen hoitosopimus.

Ensimmäiseen käyntiin hakeudutaan soittamalla aika terapeutilta. Et tarvitse mitään lähetteitä terapiaan hakeutumiseksi. Yksilöterapiaistunto kestää 45 minuuttia.

Terapiaprosessi voi kestää yhdestä käynnistä useampaan vuoteen. Jokaisen kohdalla mietitään yhdessä terapian kesto. Asiakas voi halutessaan keskeyttää terapian koska hyvänsä.

Ajanvaraukset puh: 050-5644223